Eerste kwartaal 2022 opent Kameraet zijn deuren voor 10 mensen met een beperking om te wonen en werken (dagbesteding) vanuit één en dezelfde locatie.

 

Binnen onze locatie aan de Troprijt in Bladel kunnen 10 mensen wonen in hun eigen appartement (zit-/slaapkamer en kitchenette)  met privé-sanitair. Er is een gedeelde woon- en leefruimte waar gezamenlijk gekookt, gegeten en gerecreëerd zal worden.

 

De dagbesteding tussen 9.00u en 16.00u varieert van werken in ons kleinschalige bezoekerscentrum, het verzorgen van (kleine) dieren en overige groen-/onderhoudswerkzaamheden op eigen locatie. Naast dagbesteding voor onze eigen bewoners bieden we ook enkele dagbestedingsplekken aan voor externen. Binnen de gemeente stimuleren we samenwerkingsprojecten met bijv. sportclubs en ouderenzorgorganisaties waarbij wij diverse (onderhouds)werkzaamheden aanbieden. Op deze manier bevorderen wij integratie en participatie in de samenleving en moedigen wij maatschappelijke betrokkenheid aan bij onze bewoners.  

 

KOSTEN

Kameraet is toegankelijk voor iedereen (18 jaar of ouder) met een beperking die 24-uurs zorg nodig heeft. De kosten van wonen en werken bij Kameraet zijn onder te verdelen in twee categorieën; zorgkosten en woonkosten. 

 

ZORGKOSTEN

De zorgkosten worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Om een PGB aan te kunnen vragen, dien je te beschikken over een juiste indicatie. Deze indicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling). Meer informatie kan gevonden worden op de website van belangenvereniging Per Saldo.  Eventuele kosten voor huisarts, tandarts, therapieën en bezoek aan ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering. 

 

WOONKOSTEN

De woonkosten bestaan uit huur, service- en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Elke bewoner heeft een eigen appartement met privé-sanitair en kan deze volledig naar eigen smaak inrichten. De kosten hiervoor draagt de bewoner en/of familie zelf. De huurkosten worden in de regel betaald uit de Wajong uitkering of anders uit het eigen inkomen van de bewoner. De mogelijkheid bestaat om huursubsidie te ontvangen.